Javna obrana doktorske disertacije doktorandice Nikoline Smiljanić

29.12.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci najavljuje da će

Nikolina Smiljanić

braniti doktorsku disertaciju pod nazivom

Kritička evaluacija procesa utvrđivanja istine kao podloge (kaznenog) prava / The Process of Establishing the Truth as the Basis of Criminal Law; A Critical Evaluation

19. siječnja 2024. godine u 14:00 sati u dvorani F-401/hibridno.

Skip to content