Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda Saše Popovića

10.07.2023.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Javna obrana teme doktorske disertacije doktoranda Saše Popovića održat će se u četvrtak, 20. srpnja 2023. s početkom u 11:30 sati u predavaonici F-401.

Tema doktorske disertacije: Kritičko preispitivanje povijesti recepcije Veroneseove nearhimedovske geometrije. Prilog povijesti i filozofiji nearhimedovske matematike

Mentor: dr. sc. Nenad Smokrović, profesor emeritus

Komentorica: prof. dr. sc. Majda Trobok

Obrana će biti održana pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

1. Prof. dr. sc. Boran Berčić, Filozofski fakultet u Rijeci,
2. Prof. dr. sc. Nenad Miščević, Filozofski fakultet u Mariboru,
3. Izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin, Fakultet za matematiku u Rijeci,

Skip to content