Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Lane Vujaković

01.06.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Lane Vujaković održat će se u četvrtak, 9. lipnja 2022. g. s početkom u 12:00 sati online putem platforme Zoom.

Tema doktorske disertacije: Učinci mračnih osobina ličnosti i njihove sličnosti na zadovoljstvo vezom romantičnih partnera: uloga samopercepcije, percepcije partnera i metapercepcije
Mentor: prof. dr. sc. Igor Kardum

Obrana će biti održana pred stručnim Povjerenstvom za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije:

  1. dr. sc. Vladimir Takšić, prof. emerit. (Sveučilište u Rijeci), predsjednik
  2. doc. dr. sc. Asmir Gračanin (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet), član
  3. izv. prof. dr. sc. Đorđe Čekrlija (Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet), član

Molimo sve zainteresirane da online obrani teme doktorske disertacije pristupe putem gore navedene poveznice/linka nekoliko minuta prije početka obrane.
Nakon što online obrana započne, naknadno uključenje sudionika više neće biti moguće, kako bismo izbjegli ometanje tijeka obrane teme doktorske disertacije.

Skip to content