Natječaj za upis na doktorski studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”

06.10.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
Rijeka, Sveučilišna avenija 4

raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ “POVIJEST I DIJALEKTOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA”
ZA STJECANJE AKADEMSKOGA STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj 2023./2024. godini
do ukupno 12 studenata**

Doktorski studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika” organizira se u suradnji s lnstitutom za hrvatski jezik iz Zagreba u trajanju od 6 semestara (tri godine) u punom radnom vremenu ili u 10 semestara u dijelu radnoga vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij ili stekle akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti (studij kroatistike) i ostalih srodnih filoloških grana.

Nastava se izvodi na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a dijelom u lnstitutu za hrvatski jezik u Zagrebu i online.

Školarina iznosi 1.592,67 eura (12.000,00 kn*) po godini (ukupno: 4.778,02 eura / 36.000,00 kn*).

Školarina ne uključuje troškove obrane disertacije.

Za pristupanje razlikovnom ispitu pristupnici su dužni uplatiti 66,36 eura (500,00 kn*).

* Sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn utvrđenog Odlukom o objavi i uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 85/22).

** Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produžetka predmetnog natječaja. Fakultet zadržava pravo procijeniti mogućnost otvaranja studija ako se za ovu akademsku godinu ne prijavi dovoljan broj kandidata za osiguranje održivosti studija.

Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
1. prijavni obrazac
2. životopis
3.  ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magistra znanosti
4. potvrdu o položenim ispitima diplomskoga ili dodiplomskoga studija (s prosjekom ocjena) ili magistarskoga studija
5. preporuku mentora istraživačkoga rada ili preporuke dvaju sveučilišnih profesora
6. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike radova)
7. presliku domovnice (za hrvatske državljane priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani) ili odgovarajući dokument (za strane državljane)
8. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanu obliku o plaćanju školarine
9. dokaz o poznavanju dvaju stranih jezika (dostaviti do upisa u 2. godinu).

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor.

Druga razina odabira bit će razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu. Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu.

Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske, koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti postupak priznavanja istovrijednosti diplome koju su stekli u stranoj zemlji i položiti razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel. 051/ 584-856.

Popis nastavnika Studija i istraživačkih projekata može se pronaći na mrežnoj stranici:
https://pdhj.ffri.uniri.hr/nastavno-osoblje.html i
https://pdhj.ffri.uniri.hr/projekti.html.

Potrebne obavezne obrasce (npr. za prijavu, životopis), informacije o programu i kriterijima za upis, postupku upisa i sl. pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama:
https://pdhj.ffri.uniri.hr/datoteke/PDHJ-program-2022.pdf;
https://pdhj.ffri.uniri.hr/upute-i-obrasci.html te
http://www.ffri.uniri.hr.

Prijave za upis podnose se na adresu:

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet
(s naznakom “Za upis na Doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”)
Sveučilišna avenija 4
51 000 Rijeka

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijava je 5. veljače 2024.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Skip to content