Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

28.10.2022.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET
Rijeka, Sveučilišna avenija 4
NATJEČAJ

za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije
(za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti)
u akademskoj 2022./2023. godini
do ukupno 15 studenata**

Studij se organizira u šest semestara (tri godine) u punom radnom vremenu ili u deset semestara u dijelu radnog vremena. Školarina iznosi 18.836,25 kn (2.500,00 eura*) po godini (ukupno: 56.508,75 kn / 7.500,00 eura*).

Preduvjet je za prijavu na natječaj:

 • završen sveučilišni diplomski studij iz psihologije ili drugi diplomski studij*** na kojem je pristupnik postigao 300 ECTS bodova (180 ECTS bodova na preddiplomskom + 120 ECTS bodova na diplomskom studiju) ili
 • sveučilišni (četverogodišnji) dodiplomski studij iz psihologije ili drugih studija*** ili
 • stečen akademski stupanj magistar znanosti/magistar specijalist***.

Prosjek ocjena za završenom studiju treba biti najmanje 3,5.

* Sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn utvrđenog Odlukom o objavi i uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 85/22)

** Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produžetka predmetnog natječaja.

*** U iznimnim slučajevima, uz odobrenje Vijeća za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju, na natječaj se mogu prijaviti i pristupnici koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije. Ti su pristupnici obavezni položiti dva razlikovna ispita (1. Opća psihologija; 2. Istraživačke metode u psihologiji).

Prijava na natječaj za upis pristupnika koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije smatra se ujedno i prijavom za polaganje razlikovnih ispita. Za pristupanje svakom razlikovnom ispitu pristupnici su dužni uplatiti po 527,42 kn (70,00 eura*).

Pristupnici trebaju priložiti:

 1. prijavni obrazac,
 2. životopis (CV-EU),
 3. ovjerenu presliku diplome o završenom (do)diplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magisterija znanosti/specijalističkog magisterija,
 4. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama, ECTS bodovima i ocjenom diplomskog rada) ili potvrdu o položenim ispitima na dodiplomskom sveučilišnom četverogodišnjem studiju (s prosjekom ocjena i ocjenom diplomskog rada) ili na poslijediplomskom znanstvenom/specijalističkom studiju,
 5. prednacrt istraživanja,
 6. popis dosadašnjih znanstvenih postignuća i dokaze o istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova),
 7. preporuke dva sveučilišna profesora sa studija uz obaveznu naznaku podataka za kontakt,
 8. suglasnost potencijalnog mentora da se u slučaju upisa obavezuje biti mentorom dotičnom pristupniku,
 9. presliku domovnice ili odgovarajući dokument za strane državljane (priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani),
 10. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika o plaćanju školarine,
 11. potvrde o uplati troškova razlikovnih ispita za pristupnike koji nisu završili studij psihologije.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za intervju/razgovor pred povjerenstvom.

Pristupnici koji prethodno nisu završili (do)diplomski studij iz psihologije, nakon dobivene suglasnosti Vijeća za poslijediplomske studije Odsjeka za psihologiju, obavezni su pristupiti razlikovnim ispitima. Nakon uspješno položenih razlikovnih ispita pristupnici stječu pravo pristupiti intervjuu.

Druga će razina odabira biti intervju koji također ima selekcijsku ulogu. Uz razgovor o motivaciji i očekivanjima od studija pristupnici trebaju pojasniti priloženi prednacrt istraživanja i odgovoriti na pitanja povjerenstva o predloženoj temi.

Popis nastavnika i istraživačkih projekata Odsjeka za psihologiju može se pronaći na mrežnoj stranici http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije/podrucja-znanstvenih-interesa-potencijalnih-mentora.html. Pristupnicima se sugerira da kontaktiraju s potencijalnim mentorima odmah po objavi natječaja.

Potrebne obavezne obrasce (npr. za prijavu, životopis, prednacrt istraživanja, itd.), informacije o selekcijskom postupku, razlikovnim ispitima i načinu plaćanja troškova istih, pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama http://www.ffri.hr/psihologija/studiji/poslijediplomski-sveucilisni-doktorski-studij-iz-psihologije.html; http://www.ffri.hr/psihologija te http://www.ffri.uniri.hr.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu, prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci.

Prvom roku za upis mogu pristupiti kandidati koji podnesu prijavu na natječaj najkasnije do 20. studenog 2022.

Drugom roku za upis mogu pristupiti kandidati koji podnesu prijavu na natječaj najkasnije do 19. ožujka 2023.

Prijave na natječaj sa svom popratnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: Prijava na doktorski studij iz psihologije (Ne otvarati!).

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

Upisi na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije održat će se u dva roka: prvi, do 30. prosinca 2022.; drugi, do 20. svibnja 2023.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Skip to content