Natječaj za upis na program cjeloživotnoga obrazovanja ‘Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku’

30.04.2024.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Odsjek za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizira program cjeloživotnoga obrazovanja Kako napisati znanstveni rad na engleskome jeziku u svrhu stručnoga usavršavanja. Program je namijenjen znanstvenome i nastavno-znanstvenome osoblju visokoškolskih i znanstvenih ustanova, kao i doktorskim studentima. Polaznici će steći nova (praktična) znanja o pisanju znanstvenih radova na engleskome jeziku i razviti specifične vještine te će time svojom znanstvenom aktivnošću biti konkurentniji u međunarodnim okvirima.

Teme programa: Kako izbor časopisa utječe na pisanje znanstvenoga rada i kako postići prihvatljivost za recenzente, Kako se precizno i sažeto izražavati, Kako istaknuti svoje rezultate, Ograđivanje, kritiziranje, parafraziranje i plagijati

Način održavanja nastave i završetak programa: nastava se održava u blok satovima, a raspored nastave dogovara se s polaznicima. Iako završne provjere nema, provodi se redovito kontinuirano praćenje rada polaznika. Polaznik je završio program ako je redovito pohađao satove predavanja i vježbi te ako je izvršio sve obveze zadane kroz kontinuirano praćenje rada polaznika.

Mjesto održavanja nastave in situ: Sveučilišni kampus, Filozofski fakultet, Sveučilišna avenija 4, Rijeka.
Vrijeme održavanja: 15. svibnja – 13. lipnja 2024. godine.
Trajanje programa: 10 sati
Broj ECTS‑a koji se stječu završetkom programa: 1

Cijena programa:
– cijena programa je 100,00 EUR

Uvjeti za prijavu: poznavanje engleskoga jezika najmanje na razini B2

Prijave se primaju:
– e-poštom na adresu: amemisevic@ffri.uniri.hr

Rok za prijavu: 10. svibnja 2024. godine.

Napomena: broj polaznika ograničen je na 20.

Kontakt osoba: Anita Memišević, amemisevic@ffri.uniri.hr

Prijavnica

Skip to content