Prijava suradnje s partnerskim zemljama u okviru programa Erasmus+ za razdoblje 2020./2022. Ključna aktivnost 107

05.11.2019.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Kao i prethodnih godina, Sveučilište u Rijeci prijaviti će se na natječaj Agencije za mobilnost za suradnju s partnerskim zemljama (KA107) za 2020./2022. u okviru Erasmusa u ime fakulteta koji budu iskazali interes za takvu suradnju. Prijavljivati će se dvogodišnji projekti s trajanjem do 31.7.2022. godine.

Popis partnerskih zemalja nalazi se u priloženom pdf dokumentu (Financijske omotnice NOVOSTI).

Popis zemalja je identičan prošlogodišnjem Natječaju, a promjene su vidljive u dokumentu Financijske omotnice NOVOSTI.

REPUBLIKA SRBIJA je postala programska zemlja pa iskazi suradnje sa istom u okviru ovog projekta nisu mogući.

Sveučilište u Rijeci podnosi prijavu na način da potražuje sredstva zasebno za svaku partnersku zemlju s kojom se želi uspostaviti suradnja uz detaljan opis postojeće suradnje s institucijama u navedenoj zemlji. Za svaku instituciju za koju će se tražiti sredstva potrebno je odgovoriti na 4 pitanja u prilogu.

U 2020./2022. može se tražiti sredstva za mobilnost studenata, te mobilnost osoblja (nastavnog i nenastavnog).

Zainteresirane sastavnice mogu sudjelovati na način da svaka do najkasnije 20. prosinca 2019. godine bodabere 2 ili najviše 3 partnerske institucije s kojima želi ostvariti suradnju unutar navedenog programa (iz zemalja navedenih u prilogu-dokument pdf), te da za svaku od tih institucija da odgovore na 4 pitanja (dokument Iskaz interesa odgovori na 4 pitanja). Pitanja su na engleskom jeziku, ali se odgovri daju na hrvatskom jeziku, a broj mobilnosti se iskazuje u pripadajućoj tablici.

Kako to izgleda u praksi:

Primjer suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama

Sveučilište odgovara na 4 pitanja tako da u svakom od njih objedini odgovore svih fakulteta zainteresiranih za sa SAD-om, a maksimalan broj znakova u svakom odgovoru je 5000.

Stoga odgovori trebaju biti vrlo jezgroviti, sažeti i jasni. Ukoliko suradnju s SAD-om zatraži primjerice 6 sastavnica, sve odgovore je potrebno sažeti u jedan zajednički tekst od 5.000 znakova.

Agencija za mobilnost će bodovati sva 4 pitanja za svaku pojedinu zemlju tako da prva dva pitanja nose maksimalno 30 bodova, a druga 2 pitanja maksimalno 20 bodova. Minimalni prag za prolazi je 60 bodova, a za prvo pitanje je potrebno dobiti najmanje 15 bodova. Nakon što Agencija objavi rezultate natječaja, tj. koliko je Sveučilištu sredstava odobreno po pojedinoj zemlji, Povjerenstvo za program mobilnosti Erasmus će odlučiti koliki dio tih sredstava pripada svakoj od sastavnica sudionica prijave.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:

Skip to content