Radionica anotacije teksta u programu ELAN u sklopu projekta ‘Ugroženi jezici u dodiru u Istri i na Kvarneru, Hrvatska: Višejezični govorni korpus za jezično dokumentiranje i istraživanje’

10.07.2024.
/ Vijesti / /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na Filozofskom je fakultetu od 8. do 9. srpnja 2024. održana radionica anotacije teksta u programu ELAN u sklopu projekta Ugroženi jezici u dodiru u Istri i na Kvarneru, Hrvatska: Višejezični govorni korpus za jezično dokumentiranje i istraživanje. Projekt financira Nacionalna zaklada za znanost, SAD.

Voditelji projekta su: dr. sc. Keith Langston (Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Georgiji, SAD, glavni istraživač), dr. sc. Zvjezdana Vrzić (Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u New Yorku, glavna istraživačica) i dr. sc. Silvana Vranić (Odsjek za kroatistiku, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Hrvatska, istraživačica).

Svrha istraživanja je proučavanje jezičnih varijeteta koji se govore u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji u Hrvatskoj.

Na radionici su, uz ostale suradnike Projekta, sudjelovali doktorandi Doktorskoga studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika: Andrea Car Avdagić, prof., Ivan Miškulin, mag. edu., kao i Marina Bratović, mag. edu., suradnici na Projektu.

Skip to content