Svjetski dan učitelja

Obilježavanje Svjetskoga dana učitelja na Filozofskome fakultetu u Rijeci
5. listopada 2023.

Učiteljima je povjeren važan zadatak osiguravanja intelektualnoga razvoja djece i mladih te pripremanja novih generacija za suočavanje s izazovima budućnosti. Stoga se očekuje da će ovako važna profesija u svakome društvu uživati visok status i ugled te biti nagrađivana na odgovarajući način. Ipak, aktualna istraživanja i dokumenti obrazovne politike (npr. Europska komisija, 2019.; OECD, 2020.; Europska komisija/EACEA/Eurydice, 2021.) upućuju na to da su status učitelja i percipirana vrijednost učiteljske profesije vrlo niski u mnogim europskim zemljama, uključujući i Hrvatsku. Identificirani su brojni izazovi s kojima se danas učitelji suočavaju, a vode prema zaključku da je učiteljska profesija zahtjevna, stresna, neatraktivna i slabo plaćena.

Alumni klub Filozofskoga fakulteta u Rijeci i Centar za obrazovanje nastavnika Filozofskoga fakulteta u Rijeci prepoznali su potrebu da se razmišlja i raspravlja o ovoj važnoj temi te je 5. listopada u povodu obilježavanja Svjetskoga dana učitelja na Filozofskome fakultetu u Rijeci održan okrugli stol na temu „Je li rad učitelja prepoznat i cijenjen u društvu?”. Pritom se pod generičkim terminom učitelj (prema Vizek Vidović i sur., 2014.) podrazumijevaju svi odgojno-obrazovni djelatnici koji poučavaju u sustavu predtercijarnoga obrazovanja. Gosti okruglog stola bili su prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, redovita profesorica u trajnome zvanju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci u ulozi moderatorice okrugloga stola, mr. sc. Ivan Vukić, dugogodišnji ravnatelj Osnovne škole “Srdoči”, Laura Angelovski, prof., nastavnica Filozofije, Logike i Etike u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Jakob Bičvić, student 1. godine diplomskoga studija Filozofije i Njemačkoga jezika i književnosti nastavničkoga smjera na Filozofskome fakultetu u Rijeci i Roko Rafael Katić, učenik 4. sb razreda Salezijanske klasične gimnazije u Rijeci. U dupkom punoj dvorani u raspravi su sudjelovali nastavnici i studenti Filozofskoga fakulteta u Rijeci, učitelji iz srednjih i osnovnih škola, predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje te ostali zainteresirani. Iznosili su vlastita iskustva iz školskoga života i prijedloge za poboljšanje statusa učitelja, ali i obrazovnoga sustava u cjelini. Osim toga, razgovaralo se o osobinama dobrog učitelja i načinima vanjskoga vrednovanja njihova rada, stručnosti i zalaganja te o tome kako potaknuti mlade ljude da odaberu učiteljsku profesiju kao važnu, nadahnjujuću i ispunjujuću karijeru. Kao poželjne osobine učitelja istaknute su strast prema poučavanju, autentičnost u pristupu i odnosu prema učenicima, karizmatičnost te optimizam u pogledu na stvarnost i budućnost. Međutim, u svemu tome potrebna je i podrška sustava jer, kako je u više navrata istaknuto, „status učitelja pitanje je političke volje“. Unatoč entuzijazmu učitelja, „oni sami ne mogu držati sustav na svojim ramenima“. Osim podrške Zakonodavca, potrebna je i podrška roditelja i društva u cjelini.

Nakon okrugloga stola održana je inspirativna radionica „Igra i kreativnost u učionici” na kojoj su sudionici mogli dobiti puno praktičnih savjeta te se upoznati s konkretnih alatima koji im mogu pomoći unaprijediti njihovu pedagošku praksu. Radionicu je vodila Natali Bosić, mag. paed., alumna Odsjeka za pedagogiju i voditeljica obrta za edukaciju i savjetovanje „Pedagoški kabinet“. To je tek jedna u nizu aktivnosti koje u okviru inicijative „Alumni za alumne“ organizira Alumni klub FFRI-ja. Sama inicijativa namijenjena je povezivanju i jačanju mreže bivših studenata Filozofskoga fakulteta u Rijeci, prenošenju i stjecanju znanja i iskustava o poticajnoj i kreativnoj nastavnoj praksi te načinima njihove implementacije u vlastiti odgojno-obrazovni rad. Potrebu usavršavanja na radionici prepoznali su nastavnici i studenti FFRI-ja te učitelji osnovnih i srednjih škola iz Primorsko-goranske županije. Radionica je protekla u aktivnome sudjelovanju svih sudionika kroz igru, smijeh i učenje. Sve prikazane aktivnosti mogu se primijeniti u radu sa svim dobnim skupinama i u nastavi različitih predmeta na svim obrazovnim razinama te na tečajevima u javnom i privatnom obrazovanju.

Nadamo se kako je obilježavanje Svjetskoga dana učitelja te dijalog o njihovu društvenome statusu, na dan koji je u globalnome kontekstu posvećen učiteljskome zanimanju kao jednome od ključnih čimbenika za razvoj cjelokupnoga društva, može potaknuti na promišljanje o konkretnim koracima za osnaživanje nastavničke profesije te promicanje visokih standarda u obrazovanju budućih učitelja.

Nataša Košuta, Ivana Miočić i Maša Plešković

GALERIJA

Skip to content